O nas

Cele Fundacji

Fundacja Adulis chce jednoczyć migrantów ze wschodniej Afryki, którzy czasowo lub na stałe przebywają w Polsce.

Głównym obszarem naszego działania jest zorganizowanie społeczności migrantów z Afryki Wschodniej i zachęcanie ich do integracji, która wcale nie musi oznaczać wyrzeczenia się kultury rodzimej.

Oferujemy wsparcie w zachowywaniu własnej tożsamości, pielęgnowaniu tradycji, kultury, obyczajów i języka, ale i w integracji z polskim społeczeństwem przyjmującym. Organizujemy bezpośrednią pomoc dla migrantów np. w zakresie doradztwa prawnego, spraw urzędowych i poradnictwa zawodowego.

Jednym ze specyficznych obszarów działań Fundacji Adulis jest też pomoc dzieciom i ich matkom, które wywodzą się z tego regionu.

 

Senait Cieplińska

pochodzi z Erytrei i założyła w Warszawie Fundację Adulis. Kiedy była tłumaczką ze swojego ojczystego języka, tigrinia, stwierdziła, że chciałaby w konkretny sposób wesprzeć migrantów, z którymi się stykała ? nie tylko pokonując ich barierę językową, ale pomóc wyjść im z szoku, w którym często znajdują się na początku swojej drogi!