Warsztaty edukacyjne

Fundacja Adulis organizuje projekty edukacyjne i warsztatowe.

Senait Cieplińska prowadzi warsztaty kulturoznawcze w warszawskich przedszkolach, które przybliżają uczącym się w nich dzieciom rzeczywistość Erytrejczyków. Tłumaczy, jak bawią się dzieci w Erytrei, jak wyglądają ich zabawki, opowiada tradycyjne afrykańskie baśnie.

Fundacja jest otwarta na organizację warsztatów i lekcji dla studentów i seniorów.

Chcemy organizować otwarte spotkania zapoznające z erytrejską kulturą. Planujemy spotykać ze sobą migranckie i polskie matki z dziećmi ? aby Polacy mogli poznać lepiej Erytrejczyków, a Erytrejczycy ? Polaków.